Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Vanuit een eerlijke en evenwichtige relatie met jou, gebaseerd op vertrouwen, openheid, respect en wederkerigheid streven wij naar het bieden van goede zorg. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Als je vindt dat je tijdens onze samenwerking niet voldoende gehoord wordt, kan je dit bij ons aangeven. Wij staan er voor open om te luisteren naar jouw suggestie, in gesprek komen we vast tot en oplossing. Wanneer we er samen niet uit komen, volgen we de klachtenprocedure. Onderstaand is de werkwijze beschreven om je klacht officieel bij ons kenbaar te maken.

Melden

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij ons. We zullen de klacht met jou bespreken en samen met jou naar
een oplossing zoeken. Je kan je klacht ook schriftelijk indienen via: info@sandersendehaan.nl. We nemen binnen 2
werkdagen telefonisch contact met je op. We gaan met jou in gesprek over je klacht met als doel deze naar
tevredenheid op te lossen. Je hebt het recht om rechtstreeks contact op te nemen met de onafhankelijke
externe klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging ITCO.

Externe klachtenfunctionaris

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je
klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot
de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van
de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig
stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb
je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe geschilleninstantie. Je kunt een mail
sturen naar secretaris@instituut-itco.nl