Regelingen & Subsidies

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen.
Op deze pagina vind je een overzicht voor werkgevers, werknemers en particulieren.

 •  Voor particulieren of vrijgestelden van BTW hebben we de mogelijkheid om ex BTW te factureren.
 • In het kader van Wet Verbetering Poortwachter is je werkgever mogelijk bereid de kosten voor het traject te vergoeden om te voorkomen dat je langdurig ziek bent/blijft. Informeer bij de bedrijfsarts, HRM of je leidinggevende naar de mogelijkheden.

 • Betaal je de kosten voor het traject zelf, dan zijn deze mogelijk aftrekbaar als scholingskosten. De belangrijkste voorwaarde is dat de kosten gemaakt worden in het kader van persoonlijke ontwikkeling gericht op een (toekomstig) beroep. Kijk op de site van de Belastingdienst onder aftrek studiekosten voor de voorwaarden en de bedragen. Of bel met de belastingtelefoon.

 • Zzp-er en bedrijven kunnen de kosten van een traject zakelijk opvoeren en de btw aftrekken. Zzp-er met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen bij de verzekeraar navragen of de kosten voor coaching geheel of gedeeltelijk worden vergoed.
 • Levenlangleren krediet: een lening voor wie geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct).
  Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

 • Transitievergoeding bij ontslag: financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

 • Scholen met een uitkering: werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen uitsluitend met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt, niet langer dan één jaar duurt en of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan.

 • NL Leert Door (2021): het kabinet heeft in 2021 €200 miljoen uitgegeven voor omscholing en ontwikkeling van werkenden. Met de NL Leert Door-subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Een gedeelte van het aanbod is ook in 2022 nog beschikbaar.
 • Stichting OOM
  OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Ons gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen. Je kunt via je werkgever in aanmerking komen voor een trainingstoelage of ontwikkelbudget