Ik wil echt luisteren!

De opleiding tot coach bij Sanders en De Haan heb ik net afgerond en het heeft me heel veel opgeleverd. In mijn hoofd zijn de radertjes nog steeds aan het werk en ik zal de komende tijd vast nog veel meer ervaren wat de opleiding mij allemaal gebracht heeft, maar ik wil toch graag al een paar dingen noemen.

Allereerst heeft de opleiding mij bewuster gemaakt van mijn eigen oordelen. Doordat ik me hier nu bewuster van ben, worden mijn gedachten soms milder over de ander. Mijn eigen oordeel over de ander zegt namelijk ook iets over mij. Er wordt iets getriggerd waardoor ik ‘aanga’. Bovendien kan ik, als ik me hiervan bewust ben, ook besluiten om mijn oordeel voor mij te houden. Dit levert meer verbinding met de ander op. Ik heb dit bijvoorbeeld gemerkt in het contact met mijn broer. Bij politieke keuzes ben ik het soms heel erg met hem oneens en dan word ik boos en fel in discussies met hem. Ik wil dan mijn eigen gelijk doordrukken en hem overtuigen, maar dit leidt juist tot conflicten. Nu probeer ik meer door te vragen naar zijn mening; ik wil weten wat maakt dat hij er op een bepaalde manier naar kijkt. En eventueel vraag ik of hij zou willen weten hoe ik de politieke kwestie zie. Hierdoor ontstaat er geen conflict, maar blijven we juist met elkaar in verbinding.

Verder heeft opleiding me geleerd dat ik invloed heb op mijzelf en mijn eigen gedachten en dat ik hierin een keuze heb. Ik ben docent op een middelbare school en het afgelopen jaar had ik te maken met een situatie waarbij ik van hogerhand moest weten of een bepaalde actie van mij toegestaan was (omwille van de privacy kan ik dit hier niet verder toelichten). Ik raakte gefrustreerd omdat het in mijn ogen te lang duurde voor ik duidelijkheid kreeg. Ik uitte mijn frustratie, maar dit leidde tot niets. Sanders en De Haan hebben mij laten inzien dat ik, in plaats van klagen over de situatie, ook de keuze kan maken om zelf de regie te nemen en duidelijkheid te scheppen. Vervolgens heb ik de schoolleiding verteld dat ik overmorgen een gesprek zou hebben met de leerling en dat ik ervan uitga dat de school akkoord is met de actie die ik van plan ben te gaan doen. Zo niet, dan hoor ik het graag voor overmorgen 9.00 uur. De leiding begreep dit en stemde hiermee in. Ik merkte dat er op deze manier (door de keuze te maken om niet te klagen, maar de regie te nemen en duidelijkheid te scheppen) geen conflict meer is, het mij energie oplevert en ik weer verder kon.

Ook heeft de opleiding me gebracht dat ik meer aandacht wil hebben voor de ander als ik in gesprek ben. Ik heb ontdekt dat ik inmiddels in gesprek met leerlingen, maar ook in mijn privésituatie, bewust mijn telefoon stil zet en aan de kant leg en geen andere dingen ondertussen doe om echt aandacht te hebben voor de ander.

Al met al denk ik dat het belangrijkste wat de opleiding me heeft opgeleverd is dat ik nu zowel meer om mezelf als meer om de ander geef. 

 

Jan Korterink,  docent Winkler Prins Veendam

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.