Intervisie

Bij intervisie worden persoonlijke vraagstukken besproken, uitgewerkt en worden er tips gegeven. We werken hierbij middels de incident methode.


Intervisie draait om samen leren.

Intervisie na een teamtraject: Intervisie is een krachtige manier om de ingeslagen vernieuwde weg verder vorm te gaan geven. En past dan ook prima als opvolging van een teamtraject. Tijdens het teamtraject hebben we een mooie ontwikkelstap kunnen maken met het team waarbij de ene medewerker sneller en meer oppikt dan de ander maar men heeft wel de basis te pakken. Om de opgedane kennis te bestendigen is intervisie een mooie vervolg stap/sturing om het geleerde zich eigen te maken. 

Praktische details

De intervisie groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 personen. Hoe meer leden, hoe kleiner de kans dat je iets kunt inbrengen en voldoende aandacht krijgt. Er is bijvoorbeeld aandacht voor onderwerpen als werkgeluk, waar loop je tegenaan, conflicten op de werkvloer en persoonlijke issues. Bij minder dan 4 deelnemers ontbreekt het aan variatie van aanwezige visies.

De intervisie wordt gegeven door begeleiders die geschoold zijn door ons via onze methodiek IN VERBINDING. Tijdens de intervisie zijn we gespreksleider, spiegelen en confronteren we de deelnemers met hun eigen handelen en gedrag. Dit kan soms ongemakkelijk zijn en schuren. Ook dat leiden we in goede banen en zorgen dat je met tips en tools verder kunt.

Wij begeleiden 4 bijeenkomsten als procesbegeleider. Hierna kan de groep de intervisie zelf voortzetten.

Tarief: Begeleiding per bijeenkomst € 411,- ex. btw en duurt circa 2,5 uur