1e en 2e spoor begeleiding

Persoonlijke begeleiding naar een passende werkplek


Is er sprake van langdurig verzuim door bijvoorbeeld ziekte of burn-out ? Heeft de arbeidsdeskundige vastgesteld dat er binnen het 1e spoor geen  mogelijkheden meer zijn om ingezet te worden bij de huidige werkgever of heeft het eerste ziektejaar nog geen oplossing gebracht? Dan is het tijd voor spoor 2 re-integratie in het kader van de wet verbetering poortwachter. Re-integratie is meestal een onbekend pad voor de meeste medewerkers en werkgevers. Wij ondersteunen hier graag in, geven advies en stimuleren.

Onder re-integratie in het 2e spoor vallen alle activiteiten gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Bij een re-integratie in het 2e spoor wordt de (arbeidsongeschikte) werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de eigen werkgever.

Het 2e spoor traject bestaat uit

  • persoonlijke coaching, begeleiden en bemiddelen tijdens gesprekken met de werkgever
  • loopbaanbegeleiding, begeleiding tijdens sollicitaties,
  • voorstellen van de klant bij werkgevers uit ons netwerk en nazorg als de klant weer aan het werk gaat

E.e.a. rekening houdend met de kwaliteiten en wensen van desbetreffende medewerker.

 

Praktische details 

Locatie: Voor de individuele gesprekken (ca 3 uur per sessie) overleggen we samen waar deze zullen plaatsvinden. Dit kan zowel online als offline, op een locatie of wandelend in de natuur. Je ontvangt ons boek "IN VERBINDING"

Coaches: Elise Sanders & Jacobien de Haan 

Tarief: Begeleiding in het 2e spoor is maatwerk middels een offerte op maat