Boek - IN VERBINDING ontwikkel een stevige mindset met onze 5 uitgangspunten

NIEUW
€ 20,00

 

Volgens Sanders en De Haan hebben we allemaal, bewust of onbewust, een kernovertuiging die ons bij tijd en wijlen een rotgevoel geeft. Hierdoor vervallen we met regelmaat in vastgeroeste patronen die ons
belemmeren om voluit gelukkig te zijn.

Veel mensen leven met het idee dat de 'ik-ben's' is wie ze zijn en lopen daardoor achter hun gedachten en emoties aan. Met alle gevolgen van dien.

IN VERBINDING  is een methode waarbij je zonder medewerking van een ander conflicten kunt oplossen.

'Anders' leren denken betekent vaak dat je een levens- lange gewoonte van negatief denken moet afleren. Dat kost moeite maar is niet onmogelijk. Niet zeggen dat het niet lukt maar gewoon aan het werk gaan.
Actie d'r bij!

Onze vijf uitgangspunten gaan je daarbij helpen.