Er was eens een koning. Niemand had ooit zijn echte gezicht gezien, omdat hij, wanneer hij zijn ministers en zijn bedienden ontmoette of zich publiekelijk vertoonde, altijd een masker droeg. Het masker had een erg strenge en solide uitdrukking. Omdat niemand de werkelijke uitdrukking op zijn gezicht kon zien respecteerde en luisterde iedereen naar hem en had men veel ontzag voor de koning. Dit maakte het voor de koning mogelijk om zijn land efficiënt en goed te besturen.

Op een dag zei de vrouw van de koning tegen hem: “Als je het masker moet dragen om het land goed te kunnen regeren dan tonen de mensen respect en trouw voor het masker en niet voor jou.” De koning wilde zijn vrouw bewijzen dat hij het land regeerde en niet het masker, dus besloot hij het masker af te zetten en zijn ministers bij hem te laten komen om zijn echte gezicht te laten zien. Zonder zijn masker (hij had een heel lief gezicht) zag de koning er erg zachtaardig uit. De ministers konden de emoties in zijn gezicht zien en ze konden raden wat hij dacht. Het duurde niet lang of ze waren niet bang meer voor hem. Er gingen enkele maanden voorbij maar de situatie werd onhoudbaar. De koning had zijn waardigheid verloren; de mensen hadden geen angst meer voor de koning en de ministers verloren hun respect voor hem. Ze gingen niet alleen ruzie met elkaar te maken waar hij bij was, maar durfden het zelfs oneens te zijn met zijn beslissingen.

Hij kreeg al snel in de gaten dat er geen eenheid en samenwerking meer was tussen zijn ministers. En dat er verdeeldheid kwam onder de bevolking. Zijn vermogen om het land te regeren nam snel af en de orde in het land verdween. De koning realiseerde zich dat hij iets moest doen om de orde in zijn land te herstellen en het respect van de mensen terug te krijgen, om zo het land weer goed te kunnen regeren. Hij gaf de opdracht om iedereen die zijn gezicht had gezien uit zijn functie te ontslaan en hiervoor anderen te benoemen. Hij zette zijn masker weer op en al snel was het land weer verenigd en onder zijn controle.

OM OVER NA TE DENKEN
Met wie ben jij online? Weet je het zeker?
Draag jij een masker?
Draag je overal, altijd hetzelfde masker?
Zet je alle maskers ook wel eens af?
Doe je een masker op als je naar school gaat?
Weet jij wie je bent zonder masker?
Wie mag jou zien zonder masker?
Gedraag je je anders zonder masker?
Vind jij dat anderen een masker dragen?
Jij wordt gepest! Welk masker kies je?
Wordt ons hele leven bepaald door de maskers die we dragen?
Is het dragen van een masker zinvol of schept het juist verwarring?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.